رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

amindeablo

گروه دانشجو
 • تعداد ارسال ها

  1
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0

درباره amindeablo

 • درجه
  برنامه نویس
 1. مشکل در استفاده از Intent ها

  دوستان عزیز و گرامی درود کار سورس یک عکس و چند متن به صورت اسلایدر در جهت افقی کنار هم قرار گرفته اند(عکس ضمیمه شده). سورس به این حالت است که وقتی روی هر کدام از عکسها کلیک میکنیم همه وارد یک صفحه می شوند.بنده میخوام وقتی روی هر عکس کلیک شد به صفحه ی مورد نظر و مخصوص خودش وارد شود. برای برطرف کردن این مشکل از For و switch استفاده کردم ولی متاسفانه برطرف نشد. عزیزانی که متونند کمک کنند سپاس گذار می شوم لطف نموده و بنده را راهنمایی کنید. package com.qslll.expandingpager; import android.annotation.TargetApi; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.media.Image; import android.os.Build; import android.os.Bundle; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v4.app.ActivityOptionsCompat; import android.support.v4.util.Pair; import android.support.v4.view.ViewPager; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.transition.Explode; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.ImageView; import android.widget.Switch; import android.widget.Toast; import com.qslll.expandingpager.adapter.TravelViewPagerAd apter; import com.qslll.expandingpager.fragments.FragmentBottom; import com.qslll.expandingpager.model.Travel; import com.qslll.library.ExpandingPagerFactory; import com.qslll.library.fragments.ExpandingFragment; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import butterknife.Bind; import butterknife.ButterKnife; public class MainActivity extends AppCompatActivity implements ExpandingFragment.OnExpandingClickListener{ @Bind(R.id.viewPager) ViewPager viewPager; @Bind(R.id.back)ViewGroup back; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); ButterKnife.bind(this); setupWindowAnimations(); TravelViewPagerAdapter adapter = new TravelViewPagerAdapter(getSupportFragmentManager() ); adapter.addAll(generateTravelList()); viewPager.setAdapter(adapter); ExpandingPagerFactory.setupViewPager(viewPager); viewPager.addOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() { @Override public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) { ExpandingFragment expandingFragment = ExpandingPagerFactory.getCurrentFragment(viewPager); if(expandingFragment != null && expandingFragment.isOpenend()){ expandingFragment.close(); } } @Override public void onPageSelected(int position) { } @Override public void onPageScrollStateChanged(int state) { } }); } @Override public void onBackPressed() { if(!ExpandingPagerFactory.onBackPressed(viewPager)){ super.onBackPressed(); } } @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) private void setupWindowAnimations() { Explode slideTransition = new Explode(); getWindow().setReenterTransition(slideTransition); getWindow().setExitTransition(slideTransition); } public List<Travel> generateTravelList(){ List<Travel> travels = new ArrayList<>(); for( int I=0;I<8;++I){ travels.add(new Travel("Seychelles", R.drawable.seychelles)); travels.add(new Travel("Shang Hai", R.drawable.shh)); travels.add(new Travel("New York", R.drawable.newyork)); travels.add(new Travel("castle", R.drawable.p1)); travels.add(new Travel("تست 1", R.drawable.bg)); travels.add(new Travel("تست 2", R.drawable.bg)); travels.add(new Travel("تست 3", R.drawable.bg)); } return travels; } @SuppressWarnings("unchecked") public void startInfoActivity(View view, Travel travel) { Intent intent = new Intent(MainActivity.this, info_sactivity.class); startActivity(intent); } public void onExpandingClick(View v) { //v is expandingfragment layout View view = v.findViewById(R.id.image); Travel travel = generateTravelList().get(viewPager.getCurrentItem()); startInfoActivity(view,travel); } };
×